Bài viết về chủ đề "giảm hình phạt tù "

GIẢM HÌNH PHẠT TÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giảm hình phạt tù

 • Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên

  Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên.

  • 25/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Câu hỏi: Chồng tôi vô tình phạm tội và bị xử tù 3 năm. Tôi nghe người ta nói chồng tôi sẽ được giảm mức hình phạt, tù 2 năm sẽ được về. Xin quý báo cho biết trong trường hợp nào thì chồng tôi được ra tù sớm hơn so với bản án.

  Chi tiết