Bài viết về chủ đề "giảm hình phạt tù"

GIẢM HÌNH PHẠT TÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giảm hình phạt tù
Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên

Điều kiện để được giảm mức hình phạt đã tuyên

Câu hỏi: Chồng tôi vô tình phạm tội và bị xử tù 3 năm. Tôi nghe người ta nói chồng tôi sẽ được giảm mức hình phạt, tù 2 năm sẽ được về. Xin quý báo cho biết trong trường hợp nào thì chồng tôi được ra tù sớm hơn so với bản án.

Chi tiết >>