Tự ý bắt giữ người khác có vi phạm pháp luật không?
|

Tự ý bắt giữ người khác có vi phạm pháp luật không?

Có người nợ tôi một số tiền lớn, đã một thời gian lâu rồi nhưng anh ta không chịu trả. Tôi muốn giữ vợ anh ta ở lại nhà mình (không có bất kì hành vi nào xâm phạm đến vợ anh ta) để buộc anh ta phải trả tiền. Vậy xin hỏi tôi làm vậy có vi phạm pháp luật hay không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí