Bài viết về chủ đề "giải trình kinh tế kỹ thuật"

GIẢI TRÌNH KINH TẾ KỸ THUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải trình kinh tế kỹ thuật
Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án - Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (tên dự án) như sau:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm thông tin về cơ quan thẩm địn, căn cứ pháp lý, thông tin công trình và các vấn đề liên quan như sau:

Chi tiết >>