Bài viết về chủ đề "giải thể doanh nghiệp FDI "

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP FDI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải thể doanh nghiệp FDI

 • Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài

  Thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đối với thủ tục giải thể công ty có vốn nước ngoài - đây là thủ tục hành chính tương đối phức tạp và được thực hiện tại nhiều cơ quan hành chính khác nhau, Công ty Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục nêu trên bao gồm:

  Chi tiết