Bài viết về chủ đề "giải quyết việc dân sự"

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải quyết việc dân sự
Khởi kiện hủy hợp đồng mua bán đất viết tay và đòi lại tiền thế nào?

Khởi kiện hủy hợp đồng mua bán đất viết tay và đòi lại tiền thế nào?

Hiện nay, tôi muốn Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự mà t đã xác lập là vô hiệu. Vậy tôi cần làm những thủ tục gì để khởi kiện.

Chi tiết >>