Bài viết về chủ đề "giải quyết về việc không chốt sổ bảo hiểm xã hội"

GIẢI QUYẾT VỀ VIỆC KHÔNG CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải quyết về việc không chốt sổ bảo hiểm xã hội
Tư vấn về trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn về trả sổ bảo hiểm xã hội khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi: Em làm việc cho một công ty TNHH một thành viên nhà nước từ năm 2006 đến năm 2015. Từ khi mới vào làm năm 2006 chỉ ký một lần hợp đồng có thời hạn là 3 năm, sau khi hết thời hạn hợp đồng,em không thấy có đưa ký bất kỳ hợp đồng nào khác, nhưng chỉ có quyết định tăng bậc nghề theo chế độ công ty 3 năm 1 lần và em vẫn tiếp tục làm đến năm 2015. Vì Công ty liên tục nợ lương từ 3-5 tháng và cắt giảm các chế độ

Chi tiết >>