Bài viết về chủ đề "Giải quyết tranh chấp dân sự"

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Giải quyết tranh chấp dân sự
Giải quyết tranh chấp dân sự với hàng xóm

Giải quyết tranh chấp dân sự với hàng xóm

Chào luật sư,Tôi có sự việc nhờ luật sư tư vấn giùm. Trong khi làm rẫy thì nhà hàng xóm có lấn đuong ranh giới đất qua đất nhà tôi. Con trai tôi có nói nhiều lần với nhà hàng xom là không đuoc lấn đất nhưng hàng xóm không nghe.Sáng 2/6 trong khi con trai tôi đang làm rẫy thì con trai ông hàng xóm lại lấn đất nhà tôi. Và trong quá trình nói qua nói lại thì 2 dua nó đanh nhau.

Chi tiết >>