Bài viết về chủ đề "giải quyết thôi việc"

GIẢI QUYẾT THÔI VIỆC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải quyết thôi việc
Chế độ được hưởng khi nghỉ việc của viên chức Nhà nước

Chế độ được hưởng khi nghỉ việc của viên chức Nhà nước

Tôi vào ngành năm 2003 là giáo viên tiểu học. Ngày 01/ 9 / 2015 tôi xin nghỉ việc theo nguyện vọng. Hiện tại hệ số lương đang hưởng 3.34 thâm niên nghề 11%.

Chi tiết >>