Bài viết về chủ đề "giải quyết khiếu nại về chế độ nghỉ phép"

GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giải quyết khiếu nại về chế độ nghỉ phép
Chế độ nghỉ việc hằng năm dành cho người lao động?

Chế độ nghỉ việc hằng năm dành cho người lao động?

Cho tôi hỏi về quyền sử dụng số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động làm việc tại công ty như sau: Tôi làm ở công ty được 2 năm 7 tháng rồi và đã được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sau khi được nhận chính thức.Công ty tôi không cho nhân viên nghỉ 12 ngày phép mà yêu cầu viết đơn nghỉ không hưởng lương, để công ty cộng dồn 12 ngày phép trả bằng tiền mặt như vậy nhân viên chúng tôi muốn được nghỉ có hưởng lương

Chi tiết >>