Bài viết về chủ đề "giá trị của văn bản công chứng"

GIÁ TRỊ CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giá trị của văn bản công chứng
Gía trị pháp lý của văn bản thỏa thuận đã được công chứng?

Gía trị pháp lý của văn bản thỏa thuận đã được công chứng?

Câu hỏi tư vấn: Gia đình tôi có 3 Anh em. sau khi mẹ tôi mất không để lại di chúc. Nên ba mới muốn lấy vợ 2. Trước thời điểm lấy, gia đình tôi có làm 1 giấy tờ thỏa thuận có sự chứng kiến của hàng xóm và ủy ban công chứng. Mỗi người một bản

Chi tiết >>