Quy định của pháp luật về phạt khi hết hạn thị thực
|

Quy định của pháp luật về phạt khi hết hạn thị thực

Trẻ em quốc tịch nước ngoài dưới 14 tuổi đang tạm trú tại Việt Nam, trong vòng 1 tháng nữa sẽ đến hạn của thị thực. Trong khi làm giấy tờ xin cấp lại hộ chiếu hoặc đợi cấp lại hộ chiếu thì khi hết hạn thị thực và tạm trú có bị phạt không?

Chi tiết
Hotline: 1900.6169