Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết thời hạn
LS Dương Châm

Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết thời hạn

Hỏi: Nhà em có một mảnh đất 140 m2 có bìa đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2013 là hết hạn. Gia đình em đã làm đơn sang xã xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thời hạn thì họ bắt mua lại mảnh đất với giá là 500 000 VNĐ/m2.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169