Bài viết về chủ đề "gia hạn phạt thuế"

GIA HẠN PHẠT THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gia hạn phạt thuế
Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế - tiền phạt

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế - tiền phạt

Mẫu Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền phạt ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

Chi tiết >>