Bài viết về chủ đề "gia hạn nộp thuế"

GIA HẠN NỘP THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gia hạn nộp thuế
Điều kiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện để được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điểm 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gõ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về gia hạn nộp thuế

Quy định về gia hạn nộp thuế

Đối với trường hợp cá nhân, tổ chức gia hạn nộp thuế cần tuân thủ các điều kiện, trình tự thủ tục, và căn cứ như sau:

Chi tiết >>