Bài viết về chủ đề "gia hạn giấy phép"

GIA HẠN GIẤY PHÉP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gia hạn giấy phép
Tư vấn thủ tục cấp giấy phép quảng cáo

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép quảng cáo

Luật Minh Gia tư vấn thủ tục đăng ký cấp phép quảng cáo băng - drôn trên phạm vi toàn quốc như sau:

Chi tiết >>

Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý

Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý

Cá nhân có Giấy phép lái xe bị mất nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải

Chi tiết >>

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp được thực hiện tại Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).

Chi tiết >>

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài

Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp đơn đề nghị gia hạn giấy phép trực tiếp tại Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp kèm theo Giấy phép và báo cáo hoạt động tại Việt Nam;

Chi tiết >>