Bài viết về chủ đề "giá đất tỉnh hưng yên"

GIÁ ĐẤT TỈNH HƯNG YÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giá đất tỉnh hưng yên
Bảng khung giá đất tỉnh Hưng Yên áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Hưng Yên áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2015 đến 31/12/2019 được ban hành kèm theo Quyết định 17/2014/NQ-HĐND như sau:

Chi tiết >>