Bài viết về chủ đề "giá đất thuê "

GIÁ ĐẤT THUÊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giá đất thuê

 • Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh quy định thế nào?

  Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh quy định thế nào?.

  • 02/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức kinh tế ngày càng cao để phục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư thu lợi nhuận. Việc khai thác và nâng cao giá trị của quyền sử dụng đất luôn được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện quyền của mình. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×