Bài viết về chủ đề "giá đất đền bù"

GIÁ ĐẤT ĐỀN BÙ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giá đất đền bù
Hỏi tư vấn về bồi thường thu hồi đất - giải phóng mặt bằng

Hỏi tư vấn về bồi thường thu hồi đất - giải phóng mặt bằng

Gia đình tôi có quyết định thu hồi đất giải phóng mặt bằng phục vụ công trình đất giãn dân, đất đấu giá từ năm 2009. Cho tới nay Nhà nước vẫn chưa thu hồi. Tôi xin hỏi nếu Nhà nước thu hồi tại thời điểm bây giờ thì quyết định thu hồi năm 2009 còn hiệu lực không? Nếu đền bù thì giá đất được đền bù được áp dụng ở thời điểm nào? Xin cám ơn Luật sư.

Chi tiết >>