Tư vấn pháp luật về bồi thường thu hồi đất
|

Tư vấn pháp luật về bồi thường thu hồi đất

Tôi có một thửa đất ở nằm giữa cánh đồng. Gia đình tôi làm một con đường bằng đất để đi ra con đường công hương (con đường công hương đó do nhà nước và nhân dân cùng làm). Một gia đình nữa ở phía sau nhà tôi, họ cũng làm một con đường để đi ra con đường công hương đó. Nhưng họ không đắp bằng đất như nhà tôi mà họ làm bằng bê tông.

Chi tiết
Tư vấn bồi thường đất thu hồi để làm trạm thu phí cầu đường
|

Tư vấn bồi thường đất thu hồi để làm trạm thu phí cầu đường

Gia đình tôi thuộc diện bị thu hồi đất theo dự án QLX... đã được đền bù xong. Tuy nhiên, hiện tại đất của gia đình tôi lại trúng vào dự án làm trạm thu phí cầu đường. Diện tích hơn 200m2. Như vậy, tôi xin hỏi việc thực hiện đền bù theo quy định nào, có dựa trên sự thỏa thuận giữa người bị thu hồi đất và chủ đầu tư hay không? Việc chủ đầu tư chưa thực hiện đền bù đã thi công công trình như vậy gia đình tôi phải khiếu nại việc này như thế nào? Quy định ra sao mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn bồi thường về nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất
|

Tư vấn bồi thường về nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất

Tôi có thửa đất đã làm nhà năm 2004, lúc đó là đất khu dân cư nhưng không có giấy phép xây dựng (ở Quận Thủ Đức, Tp HCM). Đến năm 2010 thì tôi làm sổ hồng, nhưng trong sổ ghi nhà tôi nằm trong quy hoạch, khi nào nhà nước thu hồi phải trả lại. Nay tôi xin tư vấn xem khi đền bù thì nhà tôi có được đền bù theo như nhà không ghi là nằm trong quy hoạch không. Giá được tính theo điều khoản nào.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí