Bài viết về chủ đề "giá bán"

GIÁ BÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về giá bán
Trường hợp nào được phạt cọc?

Trường hợp nào được phạt cọc?

Thưa luật sư, tôi muốn hỏi quy định về phạt cọc như sau: Tôi có giao dịch mua bán nhà đất, hai bên mua bán thỏa thuận giá bán bằng miệng, làm giấy tay đặt cọc nhưng trong giấy đặt cọc không ghi số tiền bán cái nhà, có nhân chứng ký tên. Nay họ không bán theo giá đã thỏa thuận mà bán giá cao hơn.

Chi tiết >>