Bài viết về chủ đề "Giá bồi thường khi thu hồi đất"

GIÁ BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Giá bồi thường khi thu hồi đất
Về đền bù giá nhà đất đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về đền bù giá nhà đất đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đất đai nhà tôi đang trong diện giải tỏa nằm trong dự án cao tốc TL CT. Ba mẹ tôi đang là công nhân viên chức (giáo viên) và theo những quy định áp giá thì đất ruộng và vườn nhà tôi bị đền bù ở mức thấp ơn so với các hộ lân cận (làm nông) và lý do họ đưa ra là do gia đình tôi với nghề nghiệp chính là giáo viên nên làm nông là nghề phụ và họ đền bù thấp hơn khá nhiều. (Ba tôi đứng tên sổ đỏ). Điều này có nằm trong quy định giải tỏa đất đai theo hình thức cưỡng chế hay không và lý do họ đưa ra.

Chi tiết >>