Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sau khi ly hôn với người Trung Quốc phải làm thế nào?
|

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sau khi ly hôn với người Trung Quốc phải làm thế nào?

Tư vấn trường hợp đã đăng ký kết hôn với người Trung Quốc tại Trung Quốc sau đó ly hôn cũng tại cơ quan có thẩm quyền tại Trung Quốc, nay muốn làm thủ tục ghi chú ly hôn để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng phòng tư pháp ủy ban nhân dân quận yêu cầu "giấy giới thiệu".

Chi tiết
Tư vấn miễn phí