Bài viết về chủ đề "ghi âm"

GHI ÂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ghi âm
Tư vấn về trường hợp đòi lại tiền nhờ "chạy việc"

Tư vấn về trường hợp đòi lại tiền nhờ "chạy việc"

Đưa tiền để chạy việc có ghi âm thì băng ghi âm có được coi là chứng cứ hay không? "Chạy việc" có phạm tội gì không?

Chi tiết >>