Bài viết về chủ đề "GCN quyền sử dụng đất"

GCN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về GCN quyền sử dụng đất
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất

Nội dung tư vấn: Xin Luật sư cho hỏi quy định và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận khi người sử dụng đất đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>

Hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất

Hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất

Tôi có chuẩn bị mua 1 mảnh đất khoảng 100m2 trong tổng diện tích mảnh đất khoảng 1000m2. Trong đó chủ sở hữu quyền sử dụng đất đã chuyển đổi khoảng 200m2 thành đất thổ cư để xây dựng nhà ở.

Chi tiết >>