Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất
|

Thủ tục đăng kí bổ sung tài sản gắn liền với đất

Trong quá trình sinh hoạt, con người sẽ tạo lập được rất nhiều tài sản gắn liền trên đất. Để được pháp luật bảo đảm tối đa về các quyền lợi của người sử dụng đất và tài sản trên đất, cần tiến hành đăng ký tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết
Hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất
|

Hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất

Tôi có chuẩn bị mua 1 mảnh đất khoảng 100m2 trong tổng diện tích mảnh đất khoảng 1000m2. Trong đó chủ sở hữu quyền sử dụng đất đã chuyển đổi khoảng 200m2 thành đất thổ cư để xây dựng nhà ở.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí