Thủ tục xin cấp GCN QSDĐ
|

Thủ tục xin cấp GCN QSDĐ

Hỏi: Năm 1991, bố tôi được cấp GCN QSDĐ thửa đất ao diện tích 220m2, sử dụng chung không phân chia mốc giới với 440m2 đất ao của ông A. Năm 1994, bố tôi cho tôi sử dụng xuất ao này (có giấy tờ tay). Cùng năm 1994, tôi và ông A tự chia đất và xác định mốc giới mà không thông qua chính quyền.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí