Đánh người trong khi bắt giữ người phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?
|

Đánh người trong khi bắt giữ người phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

Thế nào là sử dụng vũ lực vượt quá mức cần thiết? Trách nhiệm hình sự khi chống người thi hành công vụ như thế nào? Có phải chỉ có lực lượng công an mới được trấn áp người phạm tội bằng vũ lực? Gây thiệt hại khi bắt giữ tội phạm có phải bồi thường không? Có được tự ý sử dụng tài sản của người khác để ngăn cản hành vi phạm tội hoặc bắt giữ người phạm tội không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí