Bài viết về chủ đề "gây thiệt hại"

GÂY THIỆT HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về gây thiệt hại
Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Gia đình tôi đang đang gặp trực trặc về vấn đề nước thải sinh hoạt và nước do trời mưa như sau :

Chi tiết >>

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, những thành tựu mới của công nghiệp hóa, cơ giới hóa đã làm thế giới ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nó cũng kéo theo sự gia tăng các tai nạn mang tính khách quan nhiều khi nằm ngoài sự chi phối, điều khiển của con người, đe dọa tới sự an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản… của các chủ thể trong xã hội.

Chi tiết >>