Freelancer có bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp không?
|

Freelancer có bị chấm dứt nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Chào luật sư, tôi đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp lần một. Hiện tại tôi có một số khúc mắc trong việc xác nhận tình trạng việc làm bản thân: Tôi đang tham gia một nhóm để làm sản phẩm, nói chính xác hiện tại tôi như một freelancer ( người làm tự do). Tôi kiếm tiền dựa trên sản phẩm tôi làm và không có hợp đồng lao động. Vậy tôi xác định tình trạng việc làm bản thân như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí