Bài viết về chủ đề "đường điện trên không"

ĐƯỜNG ĐIỆN TRÊN KHÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đường điện trên không
Bồi thường hỗ trợ về đất trong hành lang an toàn đường điện trên không?

Bồi thường hỗ trợ về đất trong hành lang an toàn đường điện trên không?

Chào luật sư, xin luật sư cho biết quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không? Và các quy định pháp luật liên quan?

Chi tiết >>