Bài viết về chủ đề "đường dây an toàn"

ĐƯỜNG DÂY AN TOÀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đường dây an toàn
 Quyền lợi của người dân khi mua đất đấu giá từ UBND.

Quyền lợi của người dân khi mua đất đấu giá từ UBND.

Nội dung yêu cầu tư vấn: E xin chào Công ty Luật Minh Gia E muốn nhờ công ty luật Minh Gia tư vấn 2 vấn đề sau: 1. Khi UBND xã (huyện) bán đất đấu giá cho dân (thuộc vào đất ở) có thiết kế qui hoạch như phía sau lô đất có mương thoát nước, phía trước có đường điện đi qua

Chi tiết >>