Bài viết về chủ đề "đúng tuyến khám chữa bệnh"

ĐÚNG TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đúng tuyến khám chữa bệnh
Khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế tại địa phương khác

Khám bệnh, chữa bệnh có bảo hiểm y tế tại địa phương khác

Tôi có mẹ đã nghỉ hưu, có đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại bệnh viện đa khoa huyện P - Tp Hà Nội. Nay vào Trà Vinh chơi và bị bệnh, thì có sử được thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh tại Hà nội không? Nếu được thì mức hưởng chế độ thanh toán BHYT là mức nào? Và có được thực hiện chuyển tuyến không?

Chi tiết >>