Bài viết về chủ đề "đứng tên nhờ"

ĐỨNG TÊN NHỜ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đứng tên nhờ
Tranh chấp đất khi cho người khác đứng tên hộ trên sổ đỏ

Tranh chấp đất khi cho người khác đứng tên hộ trên sổ đỏ

Nhờ người khác đứng tên giúp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giờ có đòi lại được đất không? Người đứng tên hộ có phải bồi thường tài sản trên đất không?

Chi tiết >>