Bài viết về chủ đề "đứng tên hộ trên hợp đồng vay"

ĐỨNG TÊN HỘ TRÊN HỢP ĐỒNG VAY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đứng tên hộ trên hợp đồng vay
Đứng tên trên hợp đồng vay hộ người khác thì giải quyết như thế nào?

Đứng tên trên hợp đồng vay hộ người khác thì giải quyết như thế nào?

Câu hỏi: Em có vay nợ giúp người quen(tên: N), hợp đồng viết tay với chủ nợ. Sau khi đến hạn thì N không nói không trả, em thì có ghi âm lại mấy đoạn đối thoại rằng em vay tiền giúp N. Vậy nếu chủ nợ kiện em ra tòa em có phải trả nợ đã vay không?

Chi tiết >>