Bài viết về chủ đề "đứng tên"

ĐỨNG TÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đứng tên
Tư vấn về trường hợp lấn chiếm đất đai

Tư vấn về trường hợp lấn chiếm đất đai

Luật sư tư vấn về trường hợp đất thầu lâu năm có đứng tên trên mảnh đất, có đóng thuế sử dụng đúng quy định nhưng bị khởi kiện là lấn chiếm đất đai thì xử lý như thế nào?

Chi tiết >>

Xử lý về trường hợp đứng tên hộ cho người khác vay tài sản

Xử lý về trường hợp đứng tên hộ cho người khác vay tài sản

Luật sư tư vấn về trường hợp đứng tên hộ cho người khác vay tài sản. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Có được thừa kế khi chưa được đứng tên riêng trong sổ đỏ không?

Có được thừa kế khi chưa được đứng tên riêng trong sổ đỏ không?

Luật sư tư vấn về trường hợp thừa kế khi chưa được đứng tên riêng trong sổ đỏ. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>