Bài viết về chủ đề "đưa vào trường giáo dưỡng"

ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đưa vào trường giáo dưỡng
Khái niệm người chưa thành niên phạm tội?

Khái niệm người chưa thành niên phạm tội?

Khái niệm người chưa thành niên và khái niệm tội phạm do người chưa thành niên gây ra - cơ sở có tính pháp lí quan trọng để phòng ngừa, điều tra tội phạm và xử lí người chưa thành niên phạm tội

Chi tiết >>