Hoàn trả tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp đơn phương thanh lý hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài
|

Hoàn trả tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp đơn phương thanh lý hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

Tháng 7 năm 2015, vợ tôi có tham gia chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản, chương trình đó là diện một năm, tuy nhiên công ty phái cử ở Việt Nam cũng thông tin cho vợ tôi và những người cùng đi là có thể được gia hạn tới 3 năm .Thông tin này được xác nhận với cả gia đình những người tham gia đơn hàng đó, trong đó có gia đình tôi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí