Trường hợp giới thiệu người lao động sang Nhật làm việc thì hai công ty nên kí kết loại hợp đồng nào?
|

Trường hợp giới thiệu người lao động sang Nhật làm việc thì hai công ty nên kí kết loại hợp đồng nào?

Trường hợp công ty phía Việt Nam muốn kí kết làm ăn với nhau về lĩnh vực Giới thiệu người lao động sang Nhật. Vậy hai công ty nên ký loại hợp đồng nào là phù hợp nhất theo luật pháp hai nước và nội dung chính của hợp đồng theo pháp luật hiện hành. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí