Bài viết về chủ đề "dự toán ngân sách"

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự toán ngân sách
Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016

Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2016 với những nội dung chính như sau

Chi tiết >>