Bài viết về chủ đề "dự thầu "

DỰ THẦU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự thầu

 • Tư vấn thủ tục thực hiện đấu thầu hạn chế

  Tư vấn thủ tục thực hiện đấu thầu hạn chế.

  • 16/06/2020
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Pháp luật quy định như thế nào về đấu thầu hạn chế? Trình tự, thủ tục các bên cần thực hiện khi tiến hành hoạt động đấu đầu hạn chế? Quyền và nghĩa vụ của các bên được ghi nhận như thế nào?

  Chi tiết
 • Điều kiện tham gia dự thầu

  Điều kiện tham gia dự thầu.

  • 23/04/2017
  • Vũ Thị Thảo

  Công ty A là công ty cổ phần, có vốn góp là 4 thành viên trong cùng 1 gia đình( bố , mẹ , hai con gái). Giám đốc công ty là bố. Công ty B là công ty TNHH có 2 thành viên (là mẹ và 1 con gái). Giám đốc công ty là mẹ. ( Tức là công ty B có 2 thành viên của công ty A).

  Chi tiết
 • Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số: 521 /2007/QĐ-BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Bảo lãnh đấu thầu

  Mẫu Bảo lãnh đấu thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Bảo lãnh đấu thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn xin cấp giấy phép thầu đối với nhà thầu là cá nhân Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2004/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Đơn dự thầu

  Mẫu Đơn dự thầu.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Đơn dự thầu Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung và thông tin như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn