Bài viết về chủ đề "du lịch"

DU LỊCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về du lịch
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về văn hóa - thể thao - du lịch và quảng cáo

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về văn hóa - thể thao - du lịch và quảng cáo

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Chi tiết >>