Bài viết về chủ đề "dự án nhà ở"

DỰ ÁN NHÀ Ở - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự án nhà ở
Có bị xử phạt hành chính khi xây nhà mà chưa có giấy phép xây dựng?

Có bị xử phạt hành chính khi xây nhà mà chưa có giấy phép xây dựng?

Tôi xây nhà trong con hẻm tại thành phố trực thuộc tỉnh. Tôi đã nộp hồ sơ xin giấy phép nhưng do trễ ngày khởi công nên làm trước. Khi UB phường đến lập biên bản đình chỉ thì tôi chỉ mới đào móng và đổ được 5 trụ (mới đổ phần dưới móng). Vậy, theo quy định tôi có bị xử phạt không và hình thức phạt như thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>