Bài viết về chủ đề "dự án đầu tư xây dựng"

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự án đầu tư xây dựng
Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Ngày 30 tháng 6 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Chi tiết >>

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư 16/2016/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chi tiết >>

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án

Mẫu thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án - Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án (tên dự án) như sau:

Chi tiết >>