Bài viết về chủ đề "dự án bất động sản"

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự án bất động sản
Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà Nội

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 TP Hà Nội

Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội

Chi tiết >>

Tư vấn về nhận chuyển nhượng dự án đất đai của doanh nghiệp

Tư vấn về nhận chuyển nhượng dự án đất đai của doanh nghiệp

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Luật sư cho hỏi trường hợp công ty muốn nhận chuyển nhượng dự án, đất đai từ công ty khác, nội dung cụ thể như sau: Công ty nhà em đang muốn mua lại 6000m2 đất thuộc dự án khu dân cư ĐT, chủ đầu tư là cty TNHH ĐT đã đc UBND tỉnh phê duyệt đầu tư, có bản vẽ kế quy hoạch chi tiết, từ năm 2004.

Chi tiết >>