Bài viết về chủ đề "dự án"

DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dự án
Tư vấn về việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất dự án

Tư vấn về việc miễn hoặc giảm tiền thuê đất dự án

Kính gửi Luật minh gia Tôi xin có ý muốn được công ty tư vấn giúp như sau: - Công ty Bắc Ninh có nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của 1 dự án của công ty Hà Nội và đã được ủy ban tỉnh thu hồi lại đất của cty Hà Nội và quyết định giao cho cty Bắc Ninh thuê, sử dụng theo đúng mục đích

Chi tiết >>

Tranh chấp đền bù đối với đất đã chuyển nhượng từ lâu

Tranh chấp đền bù đối với đất đã chuyển nhượng từ lâu

Đất đã được ông chuyển nhượng từ lâu. Nay dự án về, đất đó được bồi thường mà danh sách bồi thường của Ủy ban nhân dân vẫn ghi tên gia đình cũ trước khi chuyển nhượng.

Chi tiết >>

Thủ tục cho thuê đất để thực hiện dự án

Thủ tục cho thuê đất để thực hiện dự án

Luật sư tư vấn về trường hợp thuê đất để thực hiện dự án xây dựng khu vui chơi.

Chi tiết >>

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Chào quý luật sư! Xin quý luật sư giải đáp giúp em sự việc sau: gia đình em do không có điều kiện nên được một người họ hàng cho ở nhờ trên đất: cất nhà, trồng hoa màu, cây ăn trái. Nay đất nằm trong dự án quy hoạch, theo thỏa thuận thì gia đình em được nhận phần phúc lợi trên đất: nhà cửa, cây trồng. Nhưng do bồi thương chưa thỏa đáng nên người họ hàng chưa chấp nhận nhận số tiền đền bù mà tiếp tục khiếu nại. Gia đình em thì hoàn cảnh khó khăn nên muốn nhận số tiền đền bù phần phúc lợi trên đất

Chi tiết >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước

Chi tiết >>

Thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định, quy định về thẩm quyền chấp thuận dự án cụ thể như sau:

Chi tiết >>