Bài viết về chủ đề "đóng cửa hộ kinh doanh"

ĐÓNG CỬA HỘ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đóng cửa hộ kinh doanh
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

Mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Chi tiết >>