Bài viết về chủ đề "đóng cửa địa điểm kinh doanh"

ĐÓNG CỬA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đóng cửa địa điểm kinh doanh
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, nội dung thông báo như sau:

Chi tiết >>