Bài viết về chủ đề "đóng BHYT 5 năm liên tục"

ĐÓNG BHYT 5 NĂM LIÊN TỤC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đóng BHYT 5 năm liên tục
Tư vấn về mức hưởng 100% đối với thẻ bảo hiểm trên 5 năm

Tư vấn về mức hưởng 100% đối với thẻ bảo hiểm trên 5 năm

Nội dung câu hỏi: Em muốn hỏi một số vấn để sau mong sẽ được giải thích Bố em đã tham gia BHYT 40 năm liên tiếp. Trong tháng 8 năm 2015 bố em bị tai biến và chi phí KCB theo BHYT chỉ chi trả có 95% và gia đình vẫn phải đóng 5%.

Chi tiết >>