Bài viết về chủ đề "đồng bào thiểu số"

ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đồng bào thiểu số
Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số

Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số

Em muốn mua một mảnh đất của đồng bào thiểu số nhưng em nghe nói là nhà nước không cho. vậy em muốn hỏi luật sư là đất của đồng bào thì không được sang nhượng phải không? Quy định pháp luật về điều kiện chuyển nhượng đất đai thế nào, và nếu được thì trong điều kiện gì thì được phép?

Chi tiết >>