Bài viết về chủ đề "đồng bào thiểu số "

ĐỒNG BÀO THIỂU SỐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đồng bào thiểu số

 • Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số

  Điều kiện để mua đất của người dân tộc thiểu số.

  • 06/10/2020
  • Nguyễn Thu Trang

  Theo quy định pháp luật đất đai, khi bạn muốn mua đất của người dân tộc thiểu số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Vậy những điều kiện đó được quy định cụ thể như thế nào, để được tư vấn cụ thể về vấn đề này bạn có thể liên hệ với Luật sư để được hỗ trợ.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn