Bài viết về chủ đề "đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu"

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGHỈ HƯU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu
Tư vấn về đóng BHXH khi đến tuổi nghỉ hưu

Tư vấn về đóng BHXH khi đến tuổi nghỉ hưu

Nhờ văn phòng giải đáp giúp về người lao động nghỉ hưu như sau: Cơ quan em là đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay có 1 trường hợp người lao động đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, còn thiếu 4 năm nữa. Cơ quan có nhu cầu ký tiếp HĐLĐ với trường hợp này thi có được đóng BHXH bắt buộc cho người lao động này không. Nếu đóng cho người lao động có vi phạm luật lao động hay không? Em xin cảm ơn.

Chi tiết >>