Làm thế nào khi công ty không đóng BHXH cho người lao động?
|

Làm thế nào khi công ty không đóng BHXH cho người lao động?

Bộ luật lao động hiện hành quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động? Trong trường hợp công ty có hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thì phải xử lý như thế nào? Luật Minh Gia tư vấn những vấn đề này như sau:

Chi tiết
Chưa rút sổ BHXH có được đóng tiếp BHXH tại công ty khác không?
|

Chưa rút sổ BHXH có được đóng tiếp BHXH tại công ty khác không?

Khi tham gia quan hệ lao động việc người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội là vấn đề bắt buộc. Việc tham gia bảo hiểm sẽ đảm bảo cho người lao động được chi trả một số chế độ nhất định khi đủ điều kiện hưởng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết
Hỏi về thời gian nghỉ và đóng BHXH khi nghỉ không hưởng lương
|

Hỏi về thời gian nghỉ và đóng BHXH khi nghỉ không hưởng lương

Bên cạnh các trường hợp người lao động được nghỉ làm mà vẫn hưởng lương, người lao động còn quyền nghỉ không hưởng lương. Vậy người lao động được nghỉ không hưởng lương bao nhiêu ngày? Trong thời gian nghỉ việc không hưởng lương người lao động có được tham gia bảo hiểm xã hội? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Hotline: 1900 6169