Đã từng đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?
|

Đã từng đóng BHXH thì có được hưởng chế độ thai sản?

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Chế độ thai sản là những hiện tượng xảy ra rất tự nhiên với mỗi con người, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Chi tiết
Làm việc cùng lúc tại 2 công ty, đóng bảo hiểm xã hội thế nào?
|

Làm việc cùng lúc tại 2 công ty, đóng bảo hiểm xã hội thế nào?

Trong thời điểm phát triển kinh tế hiện nay, bảo hiểm xã hội đã và đang thể hiện vai trò tích cực của mình trong việc ổn định đời sống xã hội. Đặc biệt đối với người lao động và người sử dụng lao động, bảo hiểm xã hội là công cụ nâng cao trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động. Vậy liệu một người lao động có thể nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng lúc tại hai công ty hay không?

Chi tiết
Có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc?
|

Có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian ngừng việc?

Thỏa thuận ngừng việc, tạm dừng thực hiện hợp đồng không phải là tình trạng hiếm gặp ở nước ta hiện nay. Vậy, quyền và nghĩa vụ của người loa động, người sử dụng lao động khi ngừng việc là như thế nào? Có phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian ngừng việc hay không? …

Chi tiết
Độ tuổi nghỉ hưu và số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật
|

Độ tuổi nghỉ hưu và số năm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Chị tôi sinh ngày 05/08/1971. Đã tham gia bảo hiểm đến Tháng 10/2015 là 21 năm 10 tháng. Chị tôi muốn nghỉ hưu sớm theo trường hợp suy giảm khả năng lao đông 61% từ 1/12/2015 thì tuổi của chị tôi có đước tính là 45 tuổi không? (44 tuổi 4 tháng) và thời gian có được tính tròn 22 năm không? Trong trường hợp chị tôi tiếp tục đóng thêm bảo hiểm đến tháng 11/2017(46 tuổi lẻ 4 tháng) thì tuổi của chị tôi có được tính là đủ 47 theo quy định của luật 2014 hay không?

Chi tiết
Không có sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng các chế độ bảo hiểm?
|

Không có sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng các chế độ bảo hiểm?

Tôi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ nhưng công ty chỉ cho tôi giấy xác nhận đã chốt sổ mà không trả sổ bảo hiểm cho tôi. Tôi sang làm việc tại công ty mới, công ty mới tiếp tục đóng bảo hiểm vào số bảo hiểm xã hội cũ cho tôi. Nếu không có sổ bảo hiểm thì sau này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi hưởng bảo hiểm của tôi không?

Chi tiết
Làm việc thực tế bao nhiêu ngày/tháng thì được đóng bảo hiểm xã hội?
|

Làm việc thực tế bao nhiêu ngày/tháng thì được đóng bảo hiểm xã hội?

Người lao động làm việc trong thời gian bao lâu thì được tham gia bảo hiểm xã hội, ngoài thời gian làm việc cần thêm điều kiện gì? thủ tục tham gia thế nào? Đây là thắc mắc của rất nhiều người lao động, thậm chỉ cả người sử dụng lao động cũng đã nhiều lần liên hệ đến Luật Minh Gia để nhờ tư vấn, giải đáp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí